OBJEKTIF PENUBUHAN
 
  • Memastikan pengeluaran Personel Sains Kesihatan Bersekutu (Pergigian)yang mencukupi dan terlatih dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap, bagi mematuhi keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia, agensi-agensi kerajaan serta agensi lain yang berkaitan dengan perkhidmatan pergigian.
  • Menganjur, melaksana dan mentadbir kursus-kursus Pos Basik untuk Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian dan Pembantu Pembedahan Pergigian.
 
Menganjur, melaksana dan mentadbir kursus-kursus pendek supaya taraf pengetahuan, kemahiran, sikap dan motivasi semua anggota perkhidmatan pergigian dipertingkatkan dan diperkemaskan sejajar dengan kepesatan perkembangan teknologi serta penemuan baru dalam bidang pergigian.
 
Memberi perkhidmatan pergigian kepada murid-murid sekolah.
Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang