PERANAN INSTITUSI

 

Bersesuaian dengan namanya, institusi ini pada mula penubuhannya berperanan untuk menyediakan kemudahan bagi latihan Anggota Sains Bersekutu (Pergigian) dan sebagai pusat rawatan pergigian bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Kini peranan institusi ini telah diperluaskan lagi merangkumi :

 

Latihan Basik:

Diploma Kejururawatan Pergigian

Diploma Teknologi Pergigian

Sijil Pembantu Pembedahan Pergigian

 

Latihan Pengkhususan (Pos Basik):

Jururawat Pergigian

Juruteknologi Pergigian

 

 

Kursus Dalam Perkhidmatan

 Kursus Induksi untuk Kumpulan Sokongan l dan ll Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Perkhidmatan Pergigian

Menyediakan perkhidmatan pergigian untuk kanak-kanak prasekolah, sekolah rendah dan menengah yang berusia 17 tahun dan ke bawah serta kanak-kanak istimewa dari sekolah rendah dan menengah pendidikan khas.

 

Sebagai Pusat Sumber

Program penyelidikan dan perkembangan diri bagi auksiliari pergigian.

 

Perkembangan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas yang sediada sentiasa diperkaya agar institusi ini dapat bertindak sebagai 'resource centre' untuk selama bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini difikirkan sangat perlu bagi membolehkan institusi ini bergerak seiring dengan arus perkembangan dan kemajuan dalam bidang pergigian.

 

Adalah menjadi hasrat dan tanggungjawab institusi ini untuk memperkayakan lagi aktiviti supaya terus berkembang ke arah merialisasikan objektif Bahagian Kesihatan Pergigian Malaysia untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia melalui perkhidmatan pergigian, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekal suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Ke Atas
Pusat Pergigian Kanak - Kanak & Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian) Georgetown, Pulau Pinang